Súng vặn vít dạng góc MAXVI - Nhà phân phối chuyên nguyệp

Súng vặn vít WX-328HL
M6~M8 - 26Nm - Hai búa
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-328HL
Liên hệ
Súng vặn vít WX-3155A
M4~M5 - 25Nm - Hai búa
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-3155A
Liên hệ
Súng vặn vít WS-304W
M6~M8 - 57Nm - Hai búa
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-304W
Liên hệ
Súng vặn vít WS-304
M6~M8 - 43Nm - Hai búa
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-304
Liên hệ
Súng vặn bu lông tay ngang WX-2824
1/2" - 75 Nm - 150v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-2824
Liên hệ
0903 441 888