Súng vặn vít dạng piston MAXVI - Nhà phân phối chuyên nguyệp

-33%
Súng vặn vít WS-303
M6~M8 - 57Nm - Hai búa
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-303
3,888,000 đ
2,599,000 đ
Súng vặn vít WX-325HP
M4~M5 - 46Nm, Hai búa - 16.000v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-325HP
Liên hệ
Súng vặn vít WX-3218
M8 - 74Nm, Búa kép - 9.000v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-3218
Liên hệ
Súng vặn vít WX-3208
M8 - 55Nm, Hai búa - 9.000v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-3208
Liên hệ
Súng vặn vít WX-316LS
M8~M10 - 49Nm, Hai búa - 10.000v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-316LS
Liên hệ
Súng vặn vít WS-305J
M6~M8 - 59Nm - Búa Jumbo
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-305J
Liên hệ
Súng vặn vít WS-305
M6~M8 - 60Nm - Hai búa
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-305
Liên hệ
Súng vặn vít WS-2057
M10 - 110Nm - Hai búa
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-2057
Liên hệ
Súng vặn vít WS-2052
M12 - 200 Nm, Búa kép - 12.000v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-2052
Liên hệ
-59%
Súng vặn vít WS-305P
M6~M8 - 69Nm - Búa liền chốt
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-305P
4,888,000 đ
1,999,000 đ
0903 441 888