Sản phẩm MAXVI-SOARTEC Series MAXVI - Nhà phân phối chuyên nguyệp

Video sản phẩn Soartec:

-46%
Súng vặn bu lông tay ngang WX-2815
1/2" - 80 Nm - 160v/p
Quick Change
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-2815
2,388,000 đ
1,299,000 đ
Súng vặn bu lông tay ngang WX-2809
25Nm - 250 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-2809
Liên hệ
Súng vặn bu lông tay ngang WX-2806
1/2"- 176 Nm - 180v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-2806
Liên hệ
-48%
Súng vặn bu lông tay ngang WX-2814
1/2" - 80Nm - 160v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-2814
2,288,000 đ
1,199,000 đ
-17%
Súng vặn bu lông tay ngang WX-2803
3/8" - 35 Nm - 260v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-2803
2,188,000 đ
1,808,000 đ
-54%
Súng vặn bu lông tay ngang WX-2802
1/4" - 35Nm - 260v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-2802
2,188,000 đ
999,000 đ
-46%
Súng vặn vít WS-302
M6~M8 - 55Nm - Hai búa
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-302
3,688,000 đ
1,999,000 đ
-33%
Súng vặn vít WS-303
M6~M8 - 57Nm - Hai búa
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-303
3,888,000 đ
2,599,000 đ
-24%
Súng vặn bu lông WS-215T-8
1" - 2711Nm - 6000 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-215T-8
11,688,000 đ
8,899,000 đ
Súng bu lông vỏ composite WX-21077
3/4" - 1.800Nm - 5.500v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-21077
Liên hệ
-54%
Súng bu lông vỏ composite WX-21064
3/8" - 312Nm - 8.000v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-21064
3,488,000 đ
1,599,000 đ
-25%
Súng bu lông vỏ composite WX-21015
1/2" - 709Nm - 8.500v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-21015
3,488,000 đ
2,599,000 đ
-59%
Súng vặn bu lông WS-301PW
M8~M10 - 89Nm - Búa liền chốt
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-301PW
4,888,000 đ
1,999,000 đ
-30%
Súng vặn bu lông WS-215T-2
1" - 2711Nm - 6000 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-215T-2
11,488,000 đ
7,999,000 đ
Súng vặn bu lông WS-212P-2
1" - 3796Nm - 4800 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-212P-2
Liên hệ
-39%
Súng vặn bu lông WS-2108
1" - 2034Nm - 7500 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-2108
9,888,000 đ
5,999,000 đ
-35%
Súng vặn bu lông WS-2053
1/2" WS-2053 - 542Nm, Búa kép - 12000 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-2053
3,388,000 đ
2,199,000 đ
-13%
Súng vặn bu lông WS-202
1/2" - 746Nm, Búa kép - 8000 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-202
2,988,000 đ
2,608,000 đ
-43%
Súng vặn bu lông WS-203
1/2" - 759Nm, Búa kép - 8000 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-203
2,988,000 đ
1,699,000 đ
-55%
Súng vặn bu lông WS-208
1/2" - 1085Nm, Búa kép - 7500 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-208
4,488,000 đ
1,999,000 đ
0903 441 888