Súng vặn vít dạng thẳng MAXVI - Nhà phân phối chuyên nguyệp

-46%
Súng vặn vít WS-302
M6~M8 - 55Nm - Hai búa
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-302
3,688,000 đ
1,999,000 đ
Súng vặn vít WX-318H
M6~M8 - 48Nm, Hai búa - 10.000v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-318H
Liên hệ
Súng vặn vít WX-3155S
M3~M6 - 47Nm - Hai búa
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-3155S
Liên hệ
Súng vặn vít WS-301P
M8~M10 - 89Nm - Búa liền chốt
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-301P
Liên hệ
Súng vặn vít WS-301J
M6~M8 - 59Nm - Búa Jumbo
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-301J
Liên hệ
Súng vặn vít WS-301
M6~M8 - 60Nm - Hai búa
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-301
Liên hệ
0903 441 888