Các sản phẩm của MAXVI - eBchek

Máy đo huyết áp bắp tay kỹ thuật số MAXVI:   Xem hướng dẫn sử dụng

Đọc kết quả và hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt ngay trên máy

Máy đo đường huyết eBchek Tiếng Việt:

Máy tăm nước MAXVI có vòi chuyên dụng cho người chỉnh nha, vòi đầu cao su làm sạch kẽ răng:

Máy tăm nước thêm vòi đầu cước

 

 

2020-02-28
0903 441 888