Súng vặn bu lông 3/8" MAXVI - Nhà phân phối chuyên nguyệp

Súng vặn bu lông WS-305JW
M8~M10 - 94Nm - Búa Jumbo
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-305JW
Liên hệ
Súng vặn bu lông WS-303W
M6~M8 - 65Nm - Hai búa
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-303W
Liên hệ
Súng vặn bu lông WS-302W
M6~M8 - 62Nm - Hai búa
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-302W
Liên hệ
Súng vặn bu lông WS-301W
M6~M8 - 80Nm - Hai búa
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-301W
Liên hệ
-59%
Súng vặn bu lông WS-301PW
M8~M10 - 89Nm - Búa liền chốt
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-301PW
4,888,000 đ
1,999,000 đ
Súng vặn bu lông WS-301JW
M8~M10 - 94Nm - Búa Jumbo
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-301JW
Liên hệ
-58%
Súng vặn bu lông WS-305PW
M6~M8 - 89Nm - Búa liền chốt
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-305PW
4,788,000 đ
1,999,000 đ
-53%
Súng vặn bu lông WS-2050
3/8" - 542Nm, Búa kép - 12000 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-2050
3,388,000 đ
1,599,000 đ
-56%
Súng vặn bu lông WS-2056
3/8" - 339Nm, Hai búa - 12000 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-2056
4,588,000 đ
1,999,000 đ
0903 441 888