Súng vặn bu lông 1/2" MAXVI - Nhà phân phối chuyên nguyệp

-35%
Súng vặn bu lông WS-2053
1/2" WS-2053 - 542Nm, Búa kép - 12000 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-2053
3,388,000 đ
2,199,000 đ
-13%
Súng vặn bu lông WS-202
1/2" - 746Nm, Búa kép - 8000 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-202
2,988,000 đ
2,608,000 đ
-43%
Súng vặn bu lông WS-203
1/2" - 759Nm, Búa kép - 8000 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-203
2,988,000 đ
1,699,000 đ
-55%
Súng vặn bu lông WS-208
1/2" - 1085Nm, Búa kép - 7500 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-208
4,488,000 đ
1,999,000 đ
Súng vặn bu lông WS-202L
1/2" - 746Nm, Búa kép - 7500 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-202L
Liên hệ
Súng vặn bu lông WS-203L
1/2" - 739Nm, Búa kép - 7500 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-203L
Liên hệ
Súng vặn bu lông WS-2051
1/2" - 542Nm, Búa kép - 12000 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-2051
Liên hệ
Súng vặn bu lông WS-2055
1/2" - 406Nm, Hai búa - 12000 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-2055
Liên hệ
Súng vặn bu lông WS-208D
1/2" - 540Nm, Hai búa - 7500 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-208D
Liên hệ
Súng vặn bu lông MX-7426
Súng vặn bu lông MX-7426
1/2" - 610Nm - 8.500v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
MX-7426
2,189,000 đ
-47%
Súng vặn bu lông MX-7749
Súng vặn bu lông MX-7749
1/2"- 568 Nm - 7500v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
MX-7749
1,880,000 đ
999,000 đ
Súng vặn bu lông WS-305JW1
1/2" - 245Nm, Búa Jumbo - 8000 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-305JW1
Liên hệ
0903 441 888