Súng vặn bu lông 1" MAXVI - Nhà phân phối chuyên nguyệp

-24%
Súng vặn bu lông WS-215T-8
1" - 2711Nm - 6000 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-215T-8
11,688,000 đ
8,899,000 đ
-30%
Súng vặn bu lông WS-215T-2
1" - 2711Nm - 6000 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-215T-2
11,488,000 đ
7,999,000 đ
Súng vặn bu lông WS-212T-8
1" - 3520Nm - 4800 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-212T-8
Liên hệ
Súng vặn bu lông WS-212T-2
1" - 3520Nm - 4800 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-212T-2
Liên hệ
Súng vặn bu lông WS-212P-2
1" - 3796Nm - 4800 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-212P-2
Liên hệ
Súng vặn bu lông WS-2108L
1" - 1763Nm - 7500 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-2108L
Liên hệ
-39%
Súng vặn bu lông WS-2108
1" - 2034Nm - 7500 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-2108
9,888,000 đ
5,999,000 đ
-16%
Súng vặn bu lông WS-2068
1" - 2034Nm, Búa kép - 7500 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-2068
8,888,000 đ
7,499,000 đ
-25%
Súng vặn bu lông WS-216
1" - 2711Nm - 6000 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-216
9,888,000 đ
7,399,000 đ
Súng vặn bu lông WS-212P-8
1" - 3796Nm - 4800 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-212P-8
Liên hệ
Súng vặn bu lông WS-2068L
1" - 1763Nm, Búa đôi - 7500 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-2068L
Liên hệ
0903 441 888