Súng vặn bu lông tay ngang MAXVI - Nhà phân phối chuyên nguyệp

-46%
Súng vặn bu lông tay ngang WX-2815
1/2" - 80 Nm - 160v/p
Quick Change
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-2815
2,388,000 đ
1,299,000 đ
Súng vặn bu lông tay ngang WX-2809
25Nm - 250 v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-2809
Liên hệ
Súng vặn bu lông tay ngang WX-2806
1/2"- 176 Nm - 180v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-2806
Liên hệ
-48%
Súng vặn bu lông tay ngang WX-2814
1/2" - 80Nm - 160v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-2814
2,288,000 đ
1,199,000 đ
-17%
Súng vặn bu lông tay ngang WX-2803
3/8" - 35 Nm - 260v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-2803
2,188,000 đ
1,808,000 đ
-54%
Súng vặn bu lông tay ngang WX-2802
1/4" - 35Nm - 260v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-2802
2,188,000 đ
999,000 đ
Súng vặn bu lông tay ngang WX-2804
3/8"- 81 Nm - 160v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-2804
Liên hệ
Súng vặn bu lông tay ngang WX-2805
1/2"- 68 Nm - 400v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-2805
Liên hệ
Súng vặn bu lông tay ngang WX-2808
10Nm - 180v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-2808
Liên hệ
0903 441 888