Súng tán đinh MAXVI - Nhà phân phối chuyên nguyệp

Súng tán đinh WX-516B
M3-M4 - 2.100v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-516B
6,010,000 đ
Súng tán đinh WX-517B
M5-M6 - 800v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-517B
6,876,000 đ
Súng tán đinh WX-518B
M8-M10 - 500v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-518B
7,147,000 đ
Súng tán đinh WX-519B
M10-M12 - 350v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-519B
7,472,000 đ
Súng tán đinh WX-531B
M5-M6 - 1500v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-531B
Liên hệ
Súng tán đinh WX-532B
M8-M10 - 600v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-532B
Liên hệ
Súng tán đinh WX-541B
M5-M6 - 1100v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-541B
Liên hệ
Súng tán đinh WX-542B
M8-M10 - 600v/p
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-542B
Liên hệ
0903 441 888