Súng rút đinh tán MAXVI - Nhà phân phối chuyên nguyệp

Súng rút đinh tán WX-5583
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-5583
17,001,000 đ
Súng rút đinh tán WX-5573
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-5573
15,200,000 đ
Súng rút đinh tán WX-5563
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-5563
10,556,000 đ
Súng rút đinh tán WX-5553
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-5553
8,944,000 đ
Súng rút đinh tán WX-5603
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-5603
5,674,000 đ
Súng rút đinh tán WX-5593
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-5593
2,817,000 đ
Súng rút đinh tán WX-551 / WX-5513
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-551 / WX-5513
4,656,000 đ
Súng rút đinh tán WX-550 / WX-5503
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-550 / WX-5503
1,896,000 đ
0903 441 888