Mini Die Grinder MAXVI - Nhà phân phối chuyên nguyệp

Máy mài đầu trụ WX-605 / WX-605A
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-605 / WX-605A
Liên hệ
Máy mài đầu trụ WX-606 / WX-606A
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-606 / WX-606A
Liên hệ
Máy mài đầu trụ WX-6101
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-6101
3,288,000 đ
Máy mài đầu trụ WX-607 / 607A
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-607 / 607A
Liên hệ
Máy mài đầu trụ WX-607R / 607RA
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-607R / 607RA
Liên hệ
Máy mài đầu trụ WX-6330 / 6330M
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-6330 / 6330M
Liên hệ
Máy mài đầu trụ WX-630
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-630
Liên hệ
0903 441 888