Die Grinder MAXVI - Nhà phân phối chuyên nguyệp

Máy mài đầu trụ WX-613-2
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-613-2
4,234,000 đ
Máy mài đầu trụ WX-626-2
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-626-2
4,234,000 đ
Máy mài đầu trụ WX-626L-1
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-626L-1
7,472,000 đ
Máy mài đầu trụ WX-638A
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-638A
Liên hệ
Máy mài đầu trụ WX-638AL
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-638AL
Liên hệ
Máy mài đầu trụ WX-650-2
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-650-2
6,010,000 đ
Máy mài đầu trụ WX-665K
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-665K
5,100,000 đ
Máy mài đầu trụ WX-63H-5
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-63H-5
6,199,000 đ
Máy mài đầu trụ WX-62C-2
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-62C-2
4,358,000 đ
Máy mài đầu trụ WX-626X-10F
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-626X-10F
6,991,000 đ
Máy mài đầu trụ WX-625DB
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-625DB
Liên hệ
Máy mài đầu trụ WX-626XB
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-626XB
Liên hệ
Máy mài đầu trụ WX-650-1F
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-650-1F
1,297,000 đ
Máy mài đầu trụ WX-650D
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-650D
7,668,000 đ
Máy mài đầu trụ WX-650DB
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-650DB
Liên hệ
Máy mài đầu trụ WX-650XB
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-650XB
Liên hệ
Máy mài đầu trụ WX-6080A
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-6080A
Liên hệ
Máy mài đầu trụ WX-6078
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-6078
Liên hệ
Máy mài đầu trụ WX-6079A / 6079AK
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-6079A / 6079AK
Liên hệ
0903 441 888