Máy chà nhám băng cuốn MAXVI - Nhà phân phối chuyên nguyệp

Máy chà nhám băng cuốn WS-104
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-104
6,432,000 đ
Máy chà nhám băng cuốn WS-103
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-103
3,641,000 đ
Máy chà nhám băng cuốn WS-103H
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-103H
Liên hệ
Máy chà nhám băng cuốn WS-103L
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-103L
5,739,000 đ
Máy chà nhám băng cuốn WX-125
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-125
2,573,000 đ
Máy chà nhám băng cuốn WX-126
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-126
3,970,000 đ
Máy chà nhám băng cuốn WX-127
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-127
6,163,000 đ
0903 441 888