Air Rivet Hammer MAXVI - Nhà phân phối chuyên nguyệp

Búa khí nén WX-435
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-435
Liên hệ
Búa khí nén WX-439A / 439B
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-439A / 439B
Liên hệ
Búa khí nén WX-411S
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-411S
4,678,000 đ
Búa khí nén WX-412S - 414S
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-412S - 414S
4,835,000 đ
Búa khí nén WX-411P / WX-412P
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-411P / WX-412P
4,109,000 đ
Búa khí nén WX-413P - WX-414PX
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-413P - WX-414PX
4,506,000 đ
Búa khí nén WX-415P - WX-419P
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-415P - WX-419P
7,902,000 đ
0903 441 888