Air Hammer MAXVI - Nhà phân phối chuyên nguyệp

Búa khí nén WS-402-190
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-402-190
1,317,000 đ
Búa khí nén WS-402-250
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-402-250
1,566,000 đ
Búa khí nén WS-402-190K/250K
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-402-190K/250K
1,716,000 đ
Búa khí nén WS-402-190SK/250SK
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WS-402-190SK/250SK
4,104,000 đ
Búa khí nén WX-413G
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-413G
5,603,000 đ
0903 441 888