Air Chipper Hammer MAXVI - Nhà phân phối chuyên nguyệp

Búa khí nén WX-436
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-436
Liên hệ
Búa khí nén WX-420C
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-420C
5,689,000 đ
Búa khí nén WX-421
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-421
7,460,000 đ
Búa khí nén WX-422
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-422
9,135,000 đ
Búa khí nén WX-425
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-425
8,333,000 đ
Búa khí nén WX-426
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-426
8,249,000 đ
Búa khí nén WX-427
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-427
9,072,000 đ
Búa khí nén WX-428
Đại bàng núi Đài Loan
1 đổi 1 trong vòng 1 tháng
Bảo hành 12 tháng
WX-428
9,923,000 đ
0903 441 888