Giảm giá từ 15% đến 30% cho các sản phẩm Soartec tại Việt Nam

Tất cả các sản phẩm Súng vặn bu lông từ 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/2" (3/2") đến Súng vặn vít, khoan dùng khí nén Soartec đề được giảm giá. Cụ thể xem bảng dưới đây:

1. Súng vặn bu lông

Model       Đặc tính 

Cỡ bu

 lông

Cỡ đầu

lắp

 Lực vặn

    (Nm) 

 Tốc độ

    (v/p) 

        Giá bán       Khuyến mại 
WS-2068 Búa kép 30 1"           1 500       7 500         8 888 000            8 088 000
WS-2068L Búa kép, đầu dài 15cm 30 1"           1 500       7 500         9 588 000            8 788 000
WS-2108 Búa kép 30 1"           1 500       7 500         9 888 000            9 088 000
WS-2108L Búa kép, đầu dài 15cm 30 1"           1 300       7 500      10 988 000          10 088 000
WS-216 Búa kép 45 1"           2 200       6 000         9 888 000            9 088 000
WS-215T-2 Búa kép 45 1"           2 200       6 000      11 488 000          10 588 000
WS-215T-8 Búa kép, đầu dài 21cm 45 1"           2 200       6 000      11 688 000          10 788 000
WS-212T-2 Búa kép 45 1"           2 600       4 800      16 688 000          15 488 000
WS-212T-8 Búa kép, đầu dài 21cm 45 1"           2 600       4 800      17 588 000          16 388 000
WS-212P-2 Búa liền chốt 45 1"           2 800       4 800      15 788 000          14 588 000
WS-212P-8 Búa liền chốt, đầu dài 21cm 45 1"           2 800       4 800      16 688 000          15 488 000
               
WS-202L Búa kép, đầu dài 5cm 14 1/2"              545       7 500         3 188 000            2 788 000
WS-203L Búa kép, đầu dài 5cm 14 1/2"              555       7 500         3 188 000            2 788 000
WS-202 Búa kép 14 1/2"              550       8 000         2 988 000            2 608 000
WS-203 Búa kép 14 1/2"              560       8 000         2 988 000            2 608 000
WS-208 Búa kép 16 1/2"              800       7 500         4 488 000            3 988 000
WS-208D Hai búa 16 1/2"              450       7 500         5 188 000            4 588 000
               
WX-255 Búa kép 50 1-1/2"           3 000        49 888 000          48 088 000
               
WS-2086 Búa kép 20 3/4"           1 100       7 500         4 788 000            4 288 000
WS-2066 Búa kép 30 3/4"           1 400       7 500         7 988 000            7 288 000
WS-2066L Búa kép, đầu dài 15cm 30 3/4"           1 200       7 500         8 988 000            8 188 000
WS-2106 Búa kép 30 3/4"           1 400       7 500         9 688 000            8 888 000
WS-2106L Búa kép, đầu dài 15cm 30 3/4"           1 200       7 500      10 588 000            9 688 000

 

2. Súng vặn bu lông tay ngang

WX-2824   10 1/2"                 75           150         1 788 000            1 508 000
WX-2814   10 1/2"                 80           160         2 288 000            1 908 000
WX-2815 Quick change 10 1/2"                 80           160         2 388 000            2 008 000
WX-2806   10 1/2"              176           180         4 688 000            4 188 000
WX-2805   10 1/2"                 68           400         3 188 000            2 788 000
WX-2809   H10-14 1/2",9/16"                 25             25      13 988 000          12 988 000
WX-2802   6 1/4"                 35           260         2 188 000            1 808 000
WX-2808   H6-8,10-12 1/4",3/8"                 10             10      11 588 000          10 688 000
WX-2803   6 3/8"                 35           260         2 188 000            1 808 000
WX-2804   10 3/8"                 81           160         2 388 000            2 008 000

 

3. Súng vặn bu long vỏ composit

WX-21015 Búa kép 16 1/2"              523       8 500         3 488 000            3 088 000
WX-21077 Búa kép 30 3/4"           1 320       5 500         7 988 000            7 288 000
WX-21064 Búa kép 14 3/8"              230       8 000         3 488 000            3 088 000
WX-21078 Búa kép 30 1"           1 320       5 500         8 688 000            7 888 000
WX-21079 Búa kép 16 1/2"              325     11 000         3 488 000            3 088 000
WX-21035 Búa kép 16 3/4"              600       8 500         3 888 000            3 488 000

 

4. Súng vặn bu lông mini

WS-305JW1 Jumbo 12 1/2"              180       8 000         4 788 000            4 288 000
WS-2051 Búa kép 14 1/2"              400     12 000         3 388 000            2 988 000
WS-2053 Búa kép 14 1/2"              400     12 000         3 388 000            2 988 000
WS-2055 Hai búa 14 1/2"              300     12 000         4 588 000            4 088 000
WS-2050 Búa kép 14 3/8"              400     12 000         3 388 000            2 988 000
WS-2056 Hai búa 14 3/8"              250     12 000         4 588 000            4 088 000
WS-301W Hai búa 6~8 3/8"                 80       8 000         4 888 000            4 388 000
WS-302W Hai búa 6~8 3/8"                 62       8 000         3 688 000            3 288 000
WS-305W Hai búa 6~8 3/8"                 90       8 000         4 688 000            4 188 000
WS-305PW Búa liền chốt M6~8 3/8"                 89       8 000         4 788 000            4 288 000
WS-303W Hai búa 6~8 3/8"                 65       8 500         3 888 000            3 488 000
WS-301PW Búa liền chốt 8~10 3/8"                 89       8 000         4 888 000            4 388 000

 

2018-05-31
0903 441 888