Giảm giá đến 30% nhiều mặt hàng - Chiến dịch vét hàng 2018

Nhằm phát triển thị trường trong giai đoạn cuối năm, từ ngày 10/12/2018 đến 31/12/2018, Soartec Việt Nam giảm giá nhiều mặt hàng từ 20% đến 30%. Bao gồm, Súng vặn bu lông các loại từ 1", 3/4", 1/2", 3/8", các loại Súng vặn vít 1/2", 1/4"H, Máy chà nám, Máy đánh bóng từ 5" đến 7", Máy mài, Máy cắt từ 3" đên 4", Khoan dùng khí nén, Súng rút đinh.

Cụ thể, các mặt hàng giảm giá như sau:

1. Máy rút đinh thủy lực model ZK-6303 lực tới 850kg, Máy đánh bóng góc ZK-1206P (7"), máy chà nhám góc ZK-1206P (7"), Máy đánh bóng rung xoay quỹ đạo hút bụi trung tâm ZK-1202MT-S5 (5"), Máy đánh bóng rung xoay quỹ đạo ZK-1202MT-N5 (5") đều giảm giá 20%.

2. Máy cắt ZK-3201 (3") giảm giá 27%, Máy mài ZK-8102 (4") giảm giá 20%.
 
3. Súng vặn vít:

Model

Cỡ vít (mm)

Cỡ đầu

Lực (Nm)

Tốc độ

Giảm giá

WS-302

6~8

1/4"H

55

        8 000

           30%

WS-305P

6~8

1/4"H

69

        8 000

           30%

WS-303

6~8

1/4"H

57

        8 500

           30%

 4. Các loại khoan (ngược/xuôi):

Model

Nổi bật

Cỡ mũi

Tốc độ

Giảm giá

WX-502R

 

3/8"

        2 300

           300

WX-528

Lồng 3 khoang

1/2"

           500

           285

WX-529

Lồng 3 khoang

1/2"

           800

           285

           
5. Các loại Súng vặn bu lông

- Vỏ Composite, búa kép WX-21015 (1/2", WX-21014 (3/8") giảm giá 30%.

- Các loại Súng vặn bu lông tay ngang WX-2802, WX-2803, WX-2814, WX-2815 đều giảm giá 30%, ZK-5202 giảm giá 20%.

- Súng vặn bu lông ½” búa kép

Model

Cỡ bu lông (mm)

Lực (Nm)

Tốc độ

Giảm giá

ZK-507

16

568

8000

-20%

ZK-507L

16

568

8000

-20%

WS-202

14

746

        8 000

-30%

WS-203

14

759

        8 000

-30%

WS-208

16

1085

        7 500

-30%

WS-2053

14

542

      12 000

-30%

- Súng vặn bu lông 1” búa kép

Model

Cỡ bu lông (mm)

Lực (Nm)

Tốc độ

Đặc điểm

Giảm giá

WS-2068

30

2034

        7 500

Ngang

-30%

WS-2108

30

2034

        7 500

Ngang

-30%

WS-216

45

2711

        6 000

Có tay đỡ

-30%

WS-215T-2

45

2711

        6 000

Ngang

-30%

WS-215T-8

45

2711

        6 000

Đầu lắp dài 21cm

-30%


- Súng vặn bu lông 3/4” búa kép

Model

Cỡ bu lông (mm)

Lực (Nm)

Tốc độ

Nổi bật

Giảm giá

ZK-508E

25

1626

        4 600

 

           20%

ZK-508EB

25

1626

        4 600

Đầu dài 15cm

           20%

WS-2086

20

1490

        7 500

 

           30%

WS-2066

30

1898

        7 500

 

           30%

WS-2106

30

1898

        7 500

Ngang

           30%

 

2018-12-11
0903 441 888